עדכון מספר הנפשות בנכס
עידכונים:
  
onenet web apps